Südi Beáta tervező elmondta, a külterületi mezőgazdasági területek beépíthetőségének kérdése az egyetlen vitás pont, amelyben nehezen jutnak dűlőre. Három variáció lehetséges: az első, szerint mezőgazdasági területen nem lehet új birtokközpontokat létrehozni és a meglévő birtokközpontokon sem lehet további beépítéseket megvalósítani. Amire van hatályos építési engedély, az megépíthető, de további bővítésre nem adna lehetőséget a rendezési terv, ha ebben a formában fogadják el.

A második verzió szerint új birtokközpontok nem létesülhetnek, de a meglévőket minimális módon, azért, hogy a gazdaság működhessen, lehetne bővíteni.

A harmadik verzió pedig az lenne, hogy új birtokközpont is építhető, továbbá a meglévők is bővíthetők.

Südi Beáta elmondta, eddig az az álláspont, hogy tájképvédelmi szempontból nem kívánatos, hogy Kisoroszi külterületén nagyarányú beépítések jelenjenek meg. Ezért ő az első vagy második verziót javasolja. Az ülésen szót kapott Molnár Csaba volt polgármester, aki hangsúlyozta, hogy amúgy is nagyon kevés a beépíthető mezőgazdasági terület,  mivel a nagyvízi mederbe esik nagy része.  Javasolta, lehessen birtokközpontot létrehozni, továbbá szabja meg a rendezési terv hogy például 3-5-10 hektárnyi területen milyen építményeket lehet elhelyezni.

Südi Beáta tervező válaszában elmondta, hogy most készítik a szakemberek a nagyvízi meder kezelési tervét. Annyit már tudnak, hogy a nagyvízi meder övezetén belül négy különböző zónát fognak megállapítani. Azt azonban még nem tudják, hogy melyik zónában mit lehet majd létesíteni és azt sem, hogy Kisoroszi esetében hogyan fognak alakulni ezek a zónák. A tervező hangsúlyozta, az önkormányzatnak a rendezési terv az egyetlen eszköze arra, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg a település külterületén, amelyek az önkormányzat elképzeléseihez illeszkednek. Ezért a szigorúbb szabályozást javasolja, mivel komoly, tőkeerős beruházási tervvel rendelkező befektető jelentkezése esetén lehetőség van a rendezési terv módosítására. Ezt a bevált módszert több önkormányzat is alkalmazza, nem adja oda előre a jogokat, hanem csak akkor, amikor a beruházó komoly szándékkal és tőkével érkezik.

Kisoroszi képviselő-testülete végül úgy döntött, hogy a társadalmi vitára bocsátandó rendezési tervben nyitva hagyja ezt a kérdést és mindhárom lehetőséget szerepelteti benne. A tervet mind a lakosság, mind a különböző szakhatóságok véleményezhetik majd hamarosan.